Drobečková navigace

Úvod > Občan > Bytové domy

Bytové domy

Historie bytových domů do r. 2011.docx

 

Volné byty

 

 Revitalizace bytových domů č.p. 129, 131, 132, 142 a 143

IROP - logo

Obec Bukovany, jako vlastník výše uvedených domů, přistoupila k jejich modernizaci. Od r. 2015 připravuje kroky pro tento cíl a od září 2017 probíhá realizace této akce. V rámci revitalizace bylo provedeno zateplení fasád a podlahy půd v jednotlivých domech. U domů č.p. 129, 131, 142 a 143 bude obnovena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Ve všech domech byl vybudován jednotný typ vytápění. Stávající rozvod zemního plynu v obci byl rozšířen o větev do areálu bytových domů. Z této větve byl 5 přípojkami spojen s jednotlivými domy. V každém domě vznikla nová kotelna s kotlem na zemní plyn. Rozvod ústředního vytápění do jednotlivých bytů zajišťuje vytápění těchto bytů. Cílem projektu je snížení celkové energetické náročnosti domů a zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy. Projekt je spolufinancován z Evropské unie. Finanční zajištění této akce je z rozpočtu obce a také díky dotaci z fondu IROP ve výši 31,5 % uznatelných nákladů akce.