Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 3.1995 - o určení koeficientu pro daň z nemovitostí.pdf

30.4.1995

Vyhláška č. 1.2010 Požární řád obce Bukovany 2.6.2010
Vyhláška č. 4.2015  o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace 12.12.2015
Vyhláška č. 1.2016.pdf , kterou se mění OZV Obce Bukovany č.4.2015 29.7.2016
Vyhláška č. 2.2016.pdf , kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných  materiálů v obci Bukovany 15.8.2016
Vyhláška č. 1.2017 školský obvod.pdf 14.4.2017
Vyhláška č. 5.2017 o regulaci hlučných činností.pdf

12.1.2018

Vyhláška č. 8.2019  - pravidla volného psů po obci.pdf

6.1.2020

Vyhláška č. 3.2021 -  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022
Vyhláška - o místním poplatku ze vstupného 1. 1. 2024
Vyhláška - o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2024
Vyhláška - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2024
Vyhláška - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1. 1. 2024
Vyhláška - o nočním klidu 2024 6. 1. 2024

 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon