Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Smlouvy veřejných zakázek nad 500 000,- Kč

Smlouvy veřejných zakázek nad 500 000,- Kč bez DPH

 

Rok 2012

 Akce " Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod Bukovany"

Smlouva o dílo Obec Bukovany- Sdružení I.Kamenická stavební a obchodní firma-IMOS.pdf

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Obec Bukovany- Sdružení I.Kamenická stavební a obchodní firma-IMOS.pdf

Mandátní smlouva na TDI Obec Bukovany-ing. Běhoun.pdf

 

Rok 2013

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Obec Bukovany- Sdružení I.Kamenická stavební a obchodní firma-IMOS.pdf

 

Rok 2014

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo Obec Bukovany- Sdružení I.Kamenická stavební a obchodní firma-IMOS.pdf

 

Akce " Pokládka živičných vrstev v obci Bukovany"

Smlouva o dílo č. S15-055-0028 mezi Obcí Bukovany - Silmex s.r.o..pdf

Dodatek č.1 ke smlouva o dílo č. S15-055-0028 mezi Obcí Bukovany - Silmex s.r.o..pdf

 

Akce " Zateplení OÚ Bukovany"

Smlouva zateplení OÚ Bukovany.pdf 

 

Akce " Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany"

Smlouva o dílo _ Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany.pdf + Harmonogram.pdf

 

Rok 2015

dodatek č.1 smlovy o dílo_ Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany

 

Rok 2016

Akce " Vodní nádrž Bukovany - odbahnění a stavební úpravy"

smlouva o dílo Obec Bukovany - Zvánovec a.s..pdf

 

Akce " Oprava povrchu místní komunikace za Kohoutovými v obci Bukovany"

Smlouva o dílo S018_2016 Obec Bukovany - BES s.r.o..pdf

 

Akce " Zpevnění místní komunikace na ppč. 2643/6 v obci Bukovany"

Smlouva o dílo _ č.162016_Místní komunikace na ppč. 2643_6 v obci Bukovany mezi Obcí Bukovany a HES stavební s.r.o. , Praha.pdf

přílohy ke smlouvě č. 162016.pdf

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zpevnění MK na ppč. 2643_6 v obci Bukovany.pdf

 

Rok 2017

Akce " Vodní dílo Bukovany - odbahnění a stavební úpravy"

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Obec Bukovany - Zvánovec a.s.pdf

Akce " Revitalizace bytových domů v obci Bukovany"

Smlouva o dílo Obec - Izogarant Praha, s.r.o.pdf 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Obec - Izogarant.s.r.o..pdf

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Obec - Izogarant.s.r.o..pdf

 

Rok 2018

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Obec - Izogarant.s.r.o.pdf

 

 Rok 2019

Kupní smlouva na hasičskou cisternu.pdf

Akce " Udržovací práce v prostoru suterénu bytových domů v Bukovanech"

Smlouva Obec Bukovany - HOSS a.s., Benešov - Udržovací práce v prostoru suterénu bytových domů č.p. 129, 131, 132, 142 a 143 v Bukovanech.pdf

Dodatek č. 1 ke smlouvě Obec - HOOs a.s., Benešov - Udržovací práce v prostoru suterénu bytových domů č.p. 129, 131, 132, 142 a 143 v Bukovanech.pdf

Akce" Stavební úpravy místní komunikace č. 26c" Táranka

Smlouva o dílo Obec Bukovany - BES s.r.o. Benešov Stavební úpravy MK č. 26c.pdf