Drobečková navigace

Úvod > Občan > Zajímavosti

Zajímavosti

Obec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Leží ve Středočeské pahorkatině v nadmořské výšce 327 m n. m. Rozloha je 750 ha a žije zde 795 obyvatel, věkový průměr je 39 let.

Historické podklady obce Bukovany bohužel nemáme, nejstarší dochovaná kronika je z 30. let 20. století. Poslední záznamy pocházejí z II. světové války.

V období do roku 1989 nikdo kroniku nepsal.

Významnější stavby v obci jsou pouze kaplička se zvoničkou na návsi a poutní křížek. Ani jedna z památek nemá historickou cenu, ale mají spíše místní kulturní hodnotu. Kaplička pochází patrně z druhé poloviny 19. století a zvonička z konce 19. nebo z počátku 20. století.

Ve vesnici se stále udržuje pár staročeských tradic. Velikonoce jsou ve znamení dětí s pomlázkami, které s košíky vykoledovaných vajíček pobíhají po celé vesnici. 30.dubna se pálí čarodějnice za účasti celé vesnice. Hranici dříve stavěli branci, kteří jsou v tom roce odvedeni, ale nyní jsou to členové TJ Sokol. V noci na 1. máje se staví za velkého povzbuzování přihlížejících májka. Pouť se v Bukovanech slavila 6 týdnů po Velikonocích stejně jako v Týnci nad Sázavou, kam Bukovany farností patřily. Bohužel aktivně se pouť v obci již neslaví. Poslední víkend v říjnu je v Bukovanech ve znamení posvícení. Lidé se hodně navštěvují, pečou koláče, vaří sváteční jídla, pečou husu. Máme i nové tradice. Každoročně se na začátku června koná dětský den plný her a soutěží. Na konci prázdnin pak noční bojová hra pro děti. Hezkým zvykem se stalo rozsvícení vánočního stromu, které se koná první adventní neděli v měsíci prosinec.

V Bukovanech máme aktivní TJ Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů a Svaz žen. Pod TJ Sokol patří oddíly kopané, hokej a turistický oddíl. Právě tyto organizace ve spolupráci s Obecním úřadem Bukovany jsou organizátory všech sportovně-kulturních akcí.

Možnosti výletů po okolí jsou dány polohou Bukovan. Zámek Konopiště je vzdálen 7 km, zámek Jemniště 15 km, zřícenina hradu Zbořený Kostelec 4 km.

Do okresního města Benešov je 7 km, do Prahy 40 km. V okolí obce je množství turistických a cyklistických tras.
V Bukovanech není železnice, na nejbližší zastávku ČD je to cca 1,5 km. Máme pouze autobusovou dopravu, kterou zajišťuje převážně ČSAD Benešov.
Pracovní příležitosti pro místní obyvatele jsou především v Týnci nad Sázavou a v Benešově. Ve vesnici je několik  firem - autodoprava, truhlářství, kovářství, sklenářství, autoopravny, ubytovna, penzion a zemědělská farma.

Do školky i do základní devítileté školy naše děti dojíždějí do Týnce nad Sázavou. V Benešově je gymnázium, střední zemědělská, zdravotnická, ekonomická a obchodní škola a různá učňovská učiliště.