Drobečková navigace

Úvod > Občan > Komunální a tříděný odpad

Komunální a tříděný odpad

Směsný komunální odpad

službu v obci poskytuje společnost  TS Týnec.

(zde se můžete obrátit v případě, kdy Vaše nádoba nebyla v den svozu omylem vyvezena či došlo k jejímu poškození)

Pro rok 2024 si můžete zvolit mezi následujícími velikostmi nádoby (vždy plastová s kolečky) s roční sazbou:

  • nádoba na 60 l       1295 Kč
  • nádoba 80 l             1726 Kč
  • nádoba 120 l          2590 Kč
  • nádoba 240 I          5180 Kč
  • nádoba 1 100 l      23 738 Kč

U svozu směsného komunálního odpadu frekvence vyvezení 1x za 14 dní vždy každý sudý čtvrtek v měsíci zůstává.

Poplatek v chatových osadách OSAN a Svárov.

Vlastnící rekreačního objektu si mohou zvolit:

  • sezonní svoz (v měsících duben–říjen) za 700 Kč/rok
  • celoroční svoz (v měsících leden až prosinec) za 1300 Kč/rok.

I zde systém svozu 1x za 14 dní vždy každé pondělí v sudém týdnu v měsíci zůstává.

Platbu poplatku preferujeme bezhotovostně na bankovní účet: 33622121/0100.

Jako variabilní symbol uveďte, prosím, ČÍSLO POPISNÉ/EVIDENČNÍ vaší nemovitosti.

Poplatek je splatný po 1. 1. 2024 a nejpozději pak do 31. 3. 2024.

 

Tříděný odpad

Obec je zapojena do systému sběru a recyklace odpadu u společnosti EKO-KOM, a. s.

V obci v recyklačních hnízdech je možné uložit komodity: plasty, papír, sklo, použitý textil, olej s elektro výrobky s ukončenou životností (elektroodpad).

Seznam recyklačních míst naleznete zde:

Kovový odpad a ořezané větve ze stromů je možné uložit celoročně na zahraně obecního úřadu vždy v úředních hodinách.

 

Sběrný dvůr Benešov

Od 1. 11. 2021 je zajištěna pro občany naší obce zajištěna kapacita pro odložení "ostatních" druhů odpadu.

Podrobnosti a možnosti uložení naleznete na TS Benešov - sběrný dvůr.

 

Mobilní sběr odpadu v obci

2x ročně pořádá obec mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. O přesných termínech konání a co vše lze do mobilních kontejnerů odložit, se dozvíte včas prostřednictvím mobilního rozhlasu, webových stránek obce a na Facebooku OU Bukovany.